Meesterproef Technasium Coevorden door leerlingen succesvol afgesloten

“Hoe kan het variabele aanbod van energie van het Europark gekoppeld worden aan een verbruiker van hoge vermogens door middel van een power-converter van Ampulz?” Aldus luidde de onderzoeksopdracht die Matthijs Berends, Nick van der Lei en Arnon A,B., leerlingen van De Nieuwe Veste in Coevorden, meekregen door Ampulz.

 

Op het Europark staan 12 windturbines en een vuilverbrander. Voor een optimale benutting blijkt het wenselijk om deze lokaal gegenereerde “hernieuwbare energie” ook weer lokaal in te zetten. De inzet van power converters van Ampulz maakt het mogelijk om de opgewekte energie te dirigeren, bijvoorbeeld naar een lokale gebruiker, of naar een lokale opslag van waaruit later weer kan worden terug geleverd. Dat is goed voor het milieu, maar ook de financiële uitkomst blijkt positief omdat rechtstreeks terug leveren aan het elektriciteitsnet steeds minder geld oplevert.

 

Dat de energieproblematiek echt bij deze jongeren leeft, blijk uit het nawoord van de leerlingen in het profielwerkstuk: ”Dit is ons beste werk ooit dat we bij het vak 'onderzoeken en ontwerpen' hebben gedaan en dit alles was niet gelukt zonder de hulp van Ampulz, met wie wij op een geweldig project zijn gekomen en we hopen dat we hier nog lang mee door kunnen gaan”.

 

 

Dit apparaat wordt gebruikt om energie heel nauwkeurig te controleren. 

Top